Приморско клуб ЕАД с максимална загуба към март

Източник:money.bg
Приморско клуб ЕАД с максимална загуба към март Снимка:money.bg

Подобни новини


Дружеството Приморско клуб ЕАД е реализирало загуба за първите три месеца на годината, в размер на 351 хил. лв. Загубата е максимална към този отчетен период, показват данните от финансовите отчети. Общите приходи на дружеството са 9 хил. лв., което е с 80.85 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 5.88 % спрямо предходния период до 360 хил.лв.   Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2015г. са в размер на 9 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2014 година те намаляват с 75.68 %. Към 31 март 2015г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.03лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2015г. Собственият капитал на дружеството в края на първото тримесечие на 2015г. е 35030 хил. лв. , като спрямо същия период на 2014г. се е увеличил с 8.61 %.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари