Димитър Германов: Велоалея ще свързва Приморско с Китен

Източник:dariknews
Димитър Германов: Велоалея ще свързва Приморско с Китен Снимка:dariknews

Подобни новини


Община Приморско може да стане съвременен и привлекателен център със собствена визия и възможност за развитие на целогодишен туристически продукт. Това са част от целите, заложени в програмата на кандидатът за кмет на община Приморско издигнат от ГЕРБ - Димитър Германов. 
Той предвижда да води позитивна, креативна и далогична кампания.  
Сред приоритетите на Димитър Германов са изграждането на модерна инфраструктура, като за целта бившият кмет на Ясна Поляна е изработил план от конкертни стъпки и действия. Първите от тях ще бъдат, свързани със създаването на модерни проходи към плажовете в общинския център и в Китен. 
Германов предвижда изработване на генерален план за застрояване и регулация ПУП с необходимите елекро. и ВиК схеми, съгласувани с експлоатационните дружества. Изграждане на необходимата туристическа инфраструктура, улична мрежа, електоро и ВиК проводи, асфалтиране и изграждане на тротоарите, озеленяване на новите квартали в Приморско.
В програмата си Димитър Германов е заложил незабавното стартиране на строителство на спортни съоръжения, с готови инвестиционни проекти, както и създаване на нови. Сред амициозните планове на кандидата за кмет на ГЕРБ е община Приморско да има голяма мрежа от велоалеи. Според него такава може да свързва Приморско и Китен. 
„Ще работим и в посока за придобиване на собственост върху пристанището в Приморско, което в момента е държавно и е част от „Пристанище Бургас" и общината няма възможност да инвестира в него", каза Германов.
За района на река Дяволска той предвижда укрепване на брега, поставяне на лодкостоянки, за удобство на рибарите и изграждане на крайбрежната алея.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари