Приморско повишава жизнения стандарт на деца и уязвими групи

Източник:dariknews
Приморско повишава жизнения стандарт на деца и уязвими групи Снимка:iprimorsko.com

Подобни новини


С еврофинансиране от близо 1,8 млн. лв. община Приморско започва обновяване на сгради, предназначени за културни и социални дейности. Кметът д-р Димитър Германов подписа договор за безвъзмездно финансиране на проект „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско чрез рехабилитация на социалната и културна инфраструктура".   Проектът ще бъде реализиран по програма за развитие на селските райони, а срокът на изпълнение е до юни 2015г.

Предвижда се да бъдат извършени ремонт и обновяване на читалище „Виделина - 1927" в село Веселие. Домът за възрастни хора с физически увреждания в село Ясна поляна също ще бъде ремонтиран. С отпуснатите средства ще бъде закупен и специализиран автомобил за нуждите на хората с физически увреждания.

Договорът е за инвестиции в културната и социална инфраструктура в община Приморско. Целта на проекта е осигуряване на модерна и ефективна културна и социална инфраструктура в подкрепа на балансирано и устойчиво развитие на общината.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари