Оборудват Община Приморско с чисто нова техника

Източник:facebook
Оборудват Община Приморско с чисто нова техника Снимка:facebook

Подобни новини


Община Приморско бе оборудвана с чисто нова техника и софтуер, след като прие да се включи в проект Е-ПОДЕМ на Националното сдружение на общините. Ползването им не е обвързано с финансов ангажимент - условието е те да бъдат използвани по предназначение единствено за целите на проекта.  

В резултат на заявеното участие община Приморско получи широкоформатен скенер, сървър, компютърна конфигурация, два принтера, киоск – терминал с включена операционна система, видеоекран, електронен подпис и електронен четец и два броя скенер (формат А4).

Киоскът е самостоятелен компютърен терминал за обществени нужди и цели. Устройството ще осигурява на потребителите достъп до информация и интернет. Чрез новата система гражданите ще могат да се осведомяват за предлаганите от администрацията услуги, както и за друга полезна информация. Предвиден е публичен модул, който ще гарантира прозрачност в работата на общинска администрация.

 

Техниката ще осигури електронен обмен на документи, което от своя страна ще улесни и ускори комуникацията между общините, Националното сдружение на общините в Република България и Управляващите органи на оперативните програми.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ".Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари