МОСВ: Засега не се очаква воден режим у нас

Източник:blog.bg
МОСВ: Засега не се очаква воден режим у нас Снимка:blog.bg

Подобни новини


Справка от МОСВ за състоянието на язовирите за питейно битово водоснабдяване по приложение 1 от Закона за водите към 31.03.2012г.

  1. Съгласно направената справка и вземайки предвид, че язовирите по Приложение 1 с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване,  имат най-голям приток през месеците април и май може да се каже, че опасност от воден режим през следващите месеци не се очаква.   

    Язовир
    Общ обем населени места, които се водоснабдяват от язовира   наличен обeм към 31 март 2012 г.
    Мъртъв обем 2012 % на запълване спрямо общия обем
  2. Ясна поляна 32,3 Бургас и НМ и курорти от Южното Черноморие и от Бургаска област 8,0 32,2 99,5%

  3. Пресцентър на МОСВ.


Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари