Продължи работата по актуализиране регистъра на вековните дървета на територията на общините Средец, Царево и Приморско

Източник:burgasnews
Продължи работата по актуализиране регистъра на вековните дървета на територията на общините Средец, Царево и Приморско Снимка:burgasnews

Подобни новини


Повишен е ръстът на бедстващите и мъртви защитени видове птици в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас. През изминалия месец е постъпила информация за осем ранени и пет мъртви защитени птици от видовете белоглав лешояд /2 ранени и 5 мъртви/, скален орел, обикновен мишелов, бял ангъч.   Всички бедстващи защитени видове са настанени в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, а мъртвите лешояди са изпратени в същия център за аутопсия и установяване причината за смъртта.
Осъществен е контрол на дейността на горските стопанства на територията на Природен парк  "Странджа" по отношение на ползването на горите в съответствие със Закона за защитените територии и Закона за лечебните растения. Продължи работата по актуализиране регистъра на вековните дървета на територията на общините Средец, Царево и Приморско. Приключиха плановите проверки по зоомагазините и билкозаготвителните пунктове в област Бургас.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари