10 000 лева глоба за жижни в Ясна поляна

Източник:faktor online
10 000 лева глоба за жижни в Ясна поляна Снимка:faktor online

Подобни новини


Съдът потвърди санкцията на РИОСВ за производство на дървени въглища, замърсяващо въздуха

Десет хиляди лева глоба ще плаща производител на дървени въглища в село Ясна поляна, община Приморско, заради замърсяване на въздуха. Санкцията е наложена от РИОСВ - Бургас през януари 2011 г., но преди броени дни е потвърдена от Бургаския районен съд.   Глобата е на фирма "Успех 2005“ ООД, която разположила жижните за производство на дървени въглища в землището на селото. Те са добивани по открит способ с неорганизирано изпускане на емисии от газове, четем в решението на съда, подписано от съдия Петър Певтичев.

С това е бил нарушен Регламент 1907/06 г. на Европейския съюз относно регистрацията, оценката, разрешаването ограничаването на химикалите, като не е подадено регистрационно досие в Европейската агенция по химикали в Хелзинки.

Според изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух добиването на въглища по открит способ трябваше да бъде спряно от 1 април 2008 г. За нарушителите са предвидени глоби от 1000 до 5000 лева, както и спиране на производството. При повторно хващане санкцията е двойна.

Производството на дървени въглища по открит начин се извършва чрез овъгляване на дървесина при недостиг на кислород. От този процес се отделят димни газове, съдържащи въглеводороди, въглероден оксид, азотен оксид, амоняк, прах и сажди, обясниха експерти от РИОСВ - Бургас. Законът за чистотата на атмосферния въздух забранява този способ за преработка на отпадъчна дървесина. Съгласно закона е допустимо производство на дървени въглища само по ретортен метод, при който отделящите се емисии са по-малко, отвеждат се организирано и могат да се контролират.

При ретортния метод дървата за производство на дървени въглища се поставят в затворен съд - реторта и загряването им се извършва индиректно чрез изгаряне на дърва в огнището. Основната част от газовете не се отделят в атмосферата, а се връщат в огнището и се използват като гориво. По този начин вредните емисии, които се отделят във въздуха, са много по-малки в сравнение с открития способ.

От влизането в сила на закона досега РИОСВ непрекъснато прави проверки, санкционира и спира, но площадките за производство на дървени въглища продължават да работят незаконно. Нещо повече – те съдят екоинспекцията. Внесли са жалби срещу заповедите, обжалват и издадените по актовете наказателни постановления. Към момента има няколко висящи дела.


Автор: Ирина ГеноваКоментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари