Търсят външни експерт-оценители по ОП “Рибарство” в три морски общини

Източник:globusnews
Търсят външни експерт-оценители по ОП “Рибарство” в три морски общини Снимка:globusnews

Подобни новини


Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Приморско-Созопол-Царево обяви конкурс за избор на външни експерт-оценители. Те ще участват в комисии за избор на проектни предложения, подадени в рамките на Местната стратегия за развитие на Рибарска област „Приморско – Созопол – Царево”.   Това съобщават от общинската администрация в Созопол. Проектите са финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. Бъдещите кандидати трябва да бъдат физически лица, неосъждани за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани. Едно от основните изисквания е те да не са свързани с членове на управителния съвет на сдружението, с членове на комисията, провеждаща избора на външни експерти или със служители на ръководна длъжност в сдружението. Кандидат-експертите трябва да притежават  бакалавърска степен  и опит по специалността минимум 5 години. Необходими документи за конкурса са автобиография по европейски образец, копие от трудова книжка. Те се подават  лично в офиса на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево”, в Приморско, ул. „Ропотамо“ № 50 . Припомняме ви, че през април Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) подписа договор за Стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група Созопол-Приморско- Царево за периода 2011-2013 година,който е на обща стойност 7 021 586 лв. Изпълнението на договора е по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Основната цел на стратегията е да създаде стабилна основа за устойчиво развитие и подобряването на качеството на живота в рибарска област Созопол, Приморско, Царево. Това ще се осъществи като се стимулира сектор „ Рибарство” и производството на аквакултури и се подпомогне развитието на процеси на взаимодействие и интегриране между различните икономически сектори за създаването на уникални местни марки продукти с висока добавена стойност.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари