Гребенаров до премиера: ИАРА да бъде в Бургас!

Източник:dariknews
Гребенаров до премиера: ИАРА да бъде в Бургас! Снимка:dariknews

Подобни новини


Областният управител Константин Гребенаров връчи лично на премиера Бойко Борисов мотивирано искане, под което подписите си поставиха и кметовете на шестте черноморски общини в областта, за ситуиране на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Бургас.

Писмото на губернатора е свързано с случващата се в момента административна реформа за децентрализация на държавните институции.  
Представителите на регионалната и местна власт аргументираха искането си с географското разположение на областта, свързано с наличието на черноморска граница и обширни водни басейни, развита транспортна и индустриална инфраструктура, както и съществуващите традиции определящи региона като водещ за страната в сектор "Рибарство и аквакултури". Важен е и фактът, че 70 % от риболовния флот е на територията на област Бургас. В тази връзка преместването на агенцията тук ще улесни достъпа до услуги и ще подпомогне по-голямата част от заетите в рибарството и свързаните с него производства в ежедневната им дейност и в решаването на проблемите на място.
Рибарството е традиционен за региона поминък и осигурява заетост в крайбрежните райони - Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево и Ахтопол, в които заема значителен дял от местната икономика. В тези райони съществуват активни рибарски общности, обединени в местни инициативни рибарски групи, които се нуждаят от подкрепа. Ситуирането на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас ще оптимизира управлението на средствата по ОП "Рибарство" и ще ускори разработването и изпълнението на проекти за инвестиции в сектора.
Освен това основният комплекс за преработка на риба и рибни продукти е на територията на Бургас. Тук е концентрирана и по-голямата част от промишления сладководен риболов. 
В искането си Гребенаров изтъква и водещата роля на бургаския сектор на ИАРА по отношение контрола по прилагане на Закона за рибарството и аквакултурите. През 2011 г. в област Бургас са конфискувани най-голям брой незаконни уреди за риболов и най-голямо количество риба.
Областна администрация и Община Бургас имат готовност да осигурят за нуждите на агенцията помещения в пететажна административна сграда - общинска и държавна собственост в централната част на град Бургас.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари