Рибарска група Созопол- Приморско – Царево поучава 7 млн. лв.

Източник:dariknews
Рибарска група Созопол- Приморско – Царево поучава 7 млн. лв. Снимка:dariknews

Подобни новини


ИАРА подписа договорът за Стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група Созопол-Приморско- Царево е за периода 2011-2013 година,който е на обща стойност 7 021 586 лв. Изпълнението на договора е по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство".  
Основната цел на стратегията е да създаде стабилна основа за устойчиво развитие и подобряването на качеството на живота в рибарска област Созопол, Приморско, Царево. Това ще се осъществи като се стимулира сектор „ Рибарство" и производството на аквакултури и се подпомогне развитието на процеси на взаимодействие и интегриране между различните икономически сектори за създаването на уникални местни марки продукти с висока добавена стойност.
Стратегията за развитие на Местната инициативна рибарска група предвижда още подобряване на местните продукти, посредством интегриране на местните вериги за риболов - рибовъдство - преработка на риба и рибни продукти, така че да се създадат местни системи за производство на уникални екологично-чисти продукти с висока добавена стойност.Предвижда се интегриране на територията с туристическия пазар, представен от крайбрежната туристическа система, посредством подход чрез вериги „територия за атракционен туризъм-морска курортна зона".
Стратегията на МИРГ Созопол- Приморско-Царево осигурява финансирането и на проекта за опазване на природните дадености и околната среда и развитието на екологичен туризъм и атракции.Специфичните цели, които са заложени в стратегията са свързани с повишаване икономическия и социален просперитет на територията и създаване на добавена стойност към рибните и продукти на аквакултурата; по-чиста и приветлива крайбрежна околна среда и поддържане и развиване на заетост, чрез диверсификация и икономическо и социално преструктуриране на територията.
Част от очакваните резултати от изпълнението на местната стратегия за развитие на рибарската област са: 45 успешно приключили проект., 50 новосъздадени работни места, 7 нови туристически атракции, над 50 обучени в това число рибари, младежи и жени.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари