Три години затвор грозят бившия кмет на Приморско

Източник:dariknews
Три години затвор грозят бившия кмет на Приморско Снимка:dariknews

Подобни новини


До три години затвор чакат бившия кмет на Приморско Димитър Димитров ако бъде признат за виновен в престъпление по служба. Бившият кмет на Приморско Димитър Димитров е продавал неправомерно общински имоти в Приморско и село Писменово.По този начин е ощететил общината с 11 116 лв.   Сумата представлява разликата между пазарните цени на терените и стойността на имотите продадени съобразно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост , или отстъпено право на строеж, приета с през 2002 г. Според прокуратурата Димитров е превишил правата си и е продал терените без да има одобрението на общинския съвет в Приморско. Сделките касаят 150 кв.м площ в Писменово и 236 кв.м в общинския център и са реализирани при цени на квадрат 8 лв. за Писменово и 25 лв. за Приморско.  Малките парцели са продадени през 2004 г. Димитров се е позовал на общинската наредба, която му дава право да се разпорежда с парцели до 100 кв. м, ако са предаваеми по регулация, тоест маломерни и не могат да се използват самостоятелно. Според обвинението в случая не става дума за такива терени. 
Защитата на бившия кмет обаче атакува обвинителния акт и поиска да бъде върнато делото в прокурата за отстраняване на неточностите и ясно формулиране на извършеното деяние. Съдът даде едноседмичен срок на прокуратурата за запознаване с възраженията на ответната страна и насрочи ново заседание на 29.06 от 13.30 ч.Днес бяха призовани за разпит вещи лица и свидетели, между които и сегашния кмет на община Приморско Лиляна Димова.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари