Зейтин бурун

Източник:zone,bg
Зейтин бурун Снимка:Google Images

Подобни новини


На Зейтин бурун има изковани две змии с кръстосани опашки. На едната на опашката има кръст а на другата топуз. Кръстът и топузът са тапи. Тази с кръста гледа на един камък кат аскер. Над него има изковани паланци сарафски. Едната паланца е недоправена. Туй е тапа с пари и тапия.   До паланците има цепнатина. Вътре има една делва алтъни.
Другата змия гледа на марата. Там има един кръст и голям бръшлян. Там е едина вход. Змията гледа на грамада камъни. Разхвърли грамадата и на два аршина дълбоко има два казана един върху други. Там е опушената мара. Тука почва голямо подземие с римско богатство. От тука се оди в рудницата. Има и кайнак а в него един котел злато.
Там от дясна страна има нишан една ръка с два отрязани пръста. Близо има друга ръка дето е недоправена. От нея ръка на 200 крачки има един камък навесен. Туй е аскера и там до него на два аршина дълбоко ще се открие една плоча. Под нея е прохода за голямото богатство.
От аскера на 6 крачки има един чер камък кат бивол да лежи. На него има нишан един ограден кръст. Туй е тапа с пари и друга тапия. От оградения кръст на три крачки на източна страна и на два аршина дълбоко има един котел злато.
Помежду аскера и кръста има един гроб зидан с тухла и хоросан. Гробът е пълен с пари костадинки. Всичките наши пари около са сбрани от дружината и са при тухлата.

На местото дето го викат Каранлък има лековита вода. Над нея вода има две калета викат ги Голямото и Малкото кале. При тях има голяма поляна. На поляната има един бунар захлупен с бяла плоча. На тази плоча отдолу има изкован нишан човек на кон. Той е Вълчан войвода.
От тази плоча на западна страна има друга плоча. На нея има римски кръст изкован. Отдолу под плочата има 72 кръста. Под тази плоча има един казан злато.
За да се влезе при Кавалерията има три входа. Единият е при Зейтин бурун откъде морето. Там се почва голямото подземие дето води до всички мъзгали и подводната пещера. Вторият и третият вход са откъде сушата навътре в балкана.
От лековитата вода се отива първо на Голямото кале и сетне на Малкото кале. Те са двете наблизо. Кога идеш на Голямото кале на поляната ще видиш един път. Ще вървиш по него къмто сахат и полвина докато стигнеш три извора заградени от дървета и пещери. Още на полвин сахат път надолу водите се сбират. Там дето се сбират има три корита каменни дето се пои добитъка.
Срещу тези корита има два камъка дето връищата им са опрени и са кат пехливани. Отдолу помежди тях кола може да мине. Там горе на камъните има три викала. На всяко викало има по едно кръстче. Те са тапи с малко пари.
Под камъните отдолу се влиза при Кавалерията по 10 басамака. На последния басамак кога стъпиш една тежка пиринчена дъска пада кат сюрме и те премазва. Капана може да се освободи. Внимателно ще се извади плочата и ще се откачи капана. Щом минеш този капан ще срещнеш пиринчена мечка. Тя пада из една цепнатина. Очите и са два големи елмаза и вътре има шише с малко злато и една важна тапия дето да се чете саде на свещ или газена ламба. Мечката не е опасна. Опасното е навътре. Там са четирите камъка кат плодни резани на кръст ставени. Ако ти посече акъла да минеш помежду тях те одма се сбират и те премазват.
От входа при пехливаните на 62 аршина къде средата на поляната има един камък висок къмто аршин и полвина дето мяза на турски фес. Кат идеш при него ще видиш две длабки на него. Те са на височината на раменете. Иди зад тях с лице къде камъка обгърни го с две ръце и си пъхни дланите в длабките. Стискай камъка силно къде тебе и го завърти здраво на лява страна обратно на саатника. Камъкът ще се отмести и ще се отвори една тясна дупка. Туй е саде свободния проход за Кавалерията. По този вход се стига на сами Кавалерията.
Влез навътре. Кавалерията е правена на колело. Вълчан войвода е на средата и вдигнал глава като че да ги поучава. Всички човеци са с имена на гърдите. При тях и в тях няма пари. Там има едно дърво правено с гипс с 7 бои и 42 клона. На всеки клон има по едно пиле, а най-отгоре е най-голямото пиле. Там има и един шадраван и водата му пръска на заградения кръст. Той е тапа с малко пари и тапия за римското богатство и за проходите на рудницата. Има и една пиринчена софра. Тя е грозен капан. Стъпиш ли на софрата одма те обръща и те притиска. Саде с лост можеш да я повдигнеш и да освободиш яйовете. В един пизюл в тъмното на една мермерна плоча е турен пергамент 12 наедно с най-верните латински тефтери. При Кавалерията има 4 купа самородно злато колкото човешки бой. Навътре е голямото римско злато с много капани и вечна отрова.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари