108 години Илинденско – Преображенско въстание Петрова нива – история и памет

Източник:trakiska zemia
108 години Илинденско – Преображенско въстание Петрова нива – история и памет Снимка:Google Images

Подобни новини


Всяка локална човешка общност има своите географски топ оси и исторически маркери, които в последствие прерастват в символи на героизъм и национална памет, правещи общността единна и устойчива. За тракийските българи и техните наследници този географски топ ос е местността Петрова нива, а историческият маркер е Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г.

След Априлското въстание от 1876 г. Илинденско-Преображенското въстание е вторият висок връх в национално-освободителното движение на българския народ, на нестихващата борба на тракийското и македонско население, останало в пределите на Османската империя за гражданска и политическа независимост и присъединяване към Майка България.  

На 2 август 1903 г. тревожният звън на черковните камбани в ръководения от Даме Груев Битолски революционен окръг възвестява началото на въстанието в Македония. Седемнадесет дни по-късно на 19 август, на Преображение Господне, пламва пожарът на революцията в Странджа и Одринска Тракия.

Най-голямото извисяване в това въстание са създадените Крушевска и Странджанска република. Още в деня на освобождението на град Крушево се формира „временно правителство” и се оповестява за създаването на  Крушевска република.

Не закъсняват и в Тракия. Там в освободените райони между Малко Търново и Василико /дн. Царево/  Михаил Герджиков организира т. нар. Странджанска република. Каква ли е била радостта на тракийци за постигнатата свобода?!

Въпреки краткото си съществуване, малко повече от 20 дена, тези две републики остават в националната ни история и показват устойчивостта на тракийци и македонци в националното  им самосъзнание и принадлежност към българския етнос и държава.

Героичната борба на въстаналите българи трае цели три месеца. За този период в шестте революционни окръга на Македония и Одринско срещу въстаналите 26 408 души Османската империя хвърля 350 хил. Редовна армия и башибозук. В неравен бой в 239 сражения падат 994 въстаници. Опожарени са 201 села, в които 12 440 къщи са изпепелени до основи, 4694 души по-най зверски начин са избити и изклани, 3122 е цифрата на обезчестените, а 176 на пленените жени. 70835 души остават без подслон и 30 хил. Души намират спасение в България.

Тези цифри са по-силни и от най-силните думи, които биха се изрекли. Нека ги оставим те сами да говорят за дълбоюината на страданията, за героизма и величието на Илинденско преображенската борба. Истинска българска, национална и човешка трагедия!

Илинденско-Преображенското въстание остава в пантеона на безсмъртните имената на национали герои като Гоце Делчев, Даме Груев, Лазар Маджаров, Михаил Герджиков, Георги Кондолов и др. Но освен тези ръководители и идеолози на Въстанието в националната памет остават и хилядите обикновени хора – тракийци и македонци, за които името България означава Родина.

И днес, когато от онези трагични събития от лятото на 1903 г. ни дели времевата рамка от 108 години в сърцето на Странджа планина се намира една уникално красива местност, която помни и сама по себе си разказва за героизма и величието на Илинденско-Преображенското въстание. Това е Петрова нива.

След конгреса на ВМОРО в Солун от 1896 г., освен че се изработват устава и програмата на организацията се взема и кардиналното решение да се подготви и проведе едно общо въстание в Тракия и Македония, което да освободи и присъедини тези земи към Княжество България. Всички райони в Македония и Одринско са обхванати от трескава  революционна дейност.

В тази обстановка по инициатива на Капитан Петко войвода на 12 май 1896 г. във Варна се създава тракийско дружество наречено ”Одринско преселенско дружество – Старнджа”. Още в края на същата 1896 г. през месец декември подобно тракийско дружество се изгражда и в Бургас.

След бургаското, тракийски дружества се изграждат в редица градове и селища на Източна България. На 19 февруари 1897 г. в Бургас се провежда Учредителен конгрес, приема се Устав, в които се определят целите на тракийската организация. Основната цел е освобождението и присъединяването на Източна Тракия и Одринско към българската държава, което ще се осъществи с подготовката  на тракийското население за революционно-освободителна борба. Ето защо тракийските дружества изиграват значителна роля в подготовката и реализирането на Илинденско-Преображенското въстание. В селищата на Тракия се провеждат събрания и обучения. Агитационни чети непрекъснато обикалят селата. Във всички селища са изградени „смъртни дружини”. ВМОРО и Тракийските дружества започват една паралелна революционна подготовка, в която крайният „продукт” е общото Илинденско-Преображенско въстание.

На 30 април 1903 г. в Смилево се провежда конгрес на Битолския революционен окръг, който приема решение за тактиката, стратегията и плана на въстанието.

Въстанието избухва първо в Македония. Ликуват Смилево, Крушево и цяла Вардарска Македония, борческия дух се пренася и в другите райони. Три месеца се води жесток и неравен бой. Турция прехвърля многохилядни военни части и башибозук, с което въстанието в Македония е потушено с неописуема жестокост.

Ехото от станалите събития в Македония достигат и населението на Тракия. При такива обстоятелства от 28 юни до 2 юли 1903 г. се провежда конгрес на Одринската тракийска революционна организация в местността ”Петрова нива”, в землището на с. Стоилово, Малкотърновско. На конгреса присъстват всички войводи и техните помощници и по трима делегати от районните комитети – общо 47 делегати. За предвижването на делегатите и охраната на местността се организират две предконгерсни чети в с. Герге-Бунар /дн. Росеново/ с войвода Лазо Лазов, и в с. Алан Кайряк /дн. Ясна поляна/, предвождана от войводата Кръстю Българията.

В 14 часа на 28 юни Михаил Герджиков открива конгреса, като избира и неговото ръководство. Конгресът взема решение да се подкрепят Битолските решения и да се изработи план за провеждане на въстанието в Източна Тракия. Избира се и Главно боево тяло на въстанието в състав Михаил Герджиков, Лазар Маджаров и Стамат Икономов. Георги Кондолов е избран за началник на въстаническите сили. След конгреса всички войводи се отправят към районите си в очакване на обявяване на въстанието.

Борбата започва на на 5 срещу 6 август.  Пламенни речи, с които подбуждат четниците за борба произнасят Михаил Герджиков и Лазар Маджаров.

Целия народ се вдига на въстание. Само за два дни Странджа е вече освободена. Рухват гарнизони, полицейски участъци и гранични пунктове. Народът е опиянен от свободата, по цялата тракийска земя звучи песента: „Българе глава дигнали, българе и комиткьето…”

Опиянението от радостта е кратко.

Дните на Странджанската република са преброени, на 25-август залезът на свободата настъпва. 40 хилядна армия на Шукри паша е поведена към въстаналият район, съсредоточен е и многоброен башибозук. Към Свободна България се оправят няколко хилядни бежански кервани от обърканото и изпитващо огромен страх от турските репресии тракийско население.

Първото честване на Преображенското въстание в местността Петрова нива се организира през 1928 г., по повод 25 години от обявяването му. Срещата е изключително трогателна, на това честване присъстват повече от останалите живи преображенци.

Още през 1925 г. възниква идеята за събиране на костите на загиналите четници-преображенци на едно място и издигането на паметник. По-късно се създава и комитет за събиране на средства. Но момента не е от най-благоприятните за подобен тип инициативи. Държавата не се отзовава, изпадналите в крайна бедност тракийски бежанци не са могли да отделят значителни средства, настъпва и тежката световна икономическа криза през 30-те години на 20 век. И все пак със събраните оскъдни средства в центъра на Малко Търново през 1934 г. се построява чешма-паметник, на която признателните тракийци изписват: „В памет на загиналите в Преображенското въстание – 1903 г.”.

Но през 1958 г. се изгражда  величествен  паметник-мемориал и в самата историческа местност. Строителството се финансира от окръжния народен съвет в Бургас и от околийския народен съвет в Малко Търново. Камъкът е добит от самата местност, а каменните плочи и за надписите и конзолите са доставени от Русе. В специална ниша са положени костите на легендарният войвода, станал първа жертва на въстанието Георги Кондолов.

Откриането на паметника, който е поставен на мястото, където е заседавал конгреса става на 16 август 1958 г.  Лентата е прерязана от председателя на Съюза на тракийските културно-просветни дружества в България,Никола Спиров.

През следващите години районът се благоустройва. Урежда се в специално изградена сграда музейна сбирка, представяща документи и факти от въстанието. Изгражда се сцена пред огромен естесвено оформен амфитеатър, на който се надпяват фолклорни състави и изчвени народни изпълнители.

Във връзка със 100 годишнината от въстанието по идея на Съюза на тракийските дружества в България и Тракийското дружество в Бургас  на Петрова нива се изгради храм-костница, в която се поставиха костите на героите-преображенци. Храмът носи името на тракийската мъченица ”Св. Петка”. Официалното откриване се състоя през 2003 г. в навечерието на Преображенското въстание през месец август, в присъствието на председателя на СТДБ Костадин Карамитрев, д-р Стамат Апостолов председател на Тракийско дружество ”Екзарх Антим I”, кмета на Община Малко Търново Иван Иванов, президента Георги Първанов и други високопоставени държавници. Освещаването на храма бе извършено от сливенския митрополит Йоаникий.

Тържествата на Петрова нива се провеждат всяка година през месец август, домакин и организатор, на които е Община Малко Търново, съвместно със СТДБ и Регионалния съвет на тракийските дружества в Бургаски регион. В тях вземат участие хиляди потомци на тракийските бежанци и родолюбиви българи от цялата страна.

Петрова нива е паметно място за тракийската общност в България, място на преклонение пред паметта на предците, отстояващи ревностно, с цената на живота си българската кауза.

Регионален съвет на тракийските дружества в Бургаски регионКоментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари