Община Приморско спечели европроект за над 330 хил. лева

Източник:burgas24
Община Приморско спечели европроект за над 330 хил. лева Снимка:facebook

Подобни новини


Община Приморско спечели проект "Ефективна защита от пожари в горския фонд на община Приморско" по програма за развитие на селските райони. Договорът за безвъзмездно финансиране на стойност 335 107,92 лева без ДДС бе подписан преди дни от кмета на община Приморско д-р Димитър Германов.  

Спечелените средства ще бъдат инвестирани в оборудване на противопожарните депа и защитни средства, съгласно Закона за горите. Ще бъдат изградени нови водоизточници за борба с пожарите, а съществуващите вече ще бъдат подобрени. Средствата са предвидени и за строителство и подобряване на вече съществуващите наблюдателни пунктове, както и за закупуване на средства за наблюдение и комуникация.

Според условията на договора, проектът трябва да бъде изпълнен за 24 месеца или най-късно до лятото на 2015 г.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари