Бившият кмет на Приморско: Не съществува правно основание за налагане на санкция на общината

Източник:faktor online
Бившият кмет на Приморско: Не съществува правно основание за налагане на санкция на общината Снимка:faktor online

Подобни новини


Лиляна Димова даде яснота във връзка с публикувани данни относно писмо за налагане на финансови корекции на Община Приморско по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г. " на обект "Изграждане на канализация северни, южни територии и СО "Узунджата" в община Приморско"


Надявам се обществеността не е забравила, че община Приморско през 2011г. беше наградена от министър Караджова за успешно реализиран проект "Води и инфраструктура", а същото министерство сега налага финансова корекция на общината. Намирам всичко това за абсурдно?! Ще припомня, че като кмет през 2010г. получих приз "Кмет на годината" заради цялостен принос за развитието на община Приморско, която успя през същата година да се нареди на пето място в националната престижната класация "Топ 15" за реално получени пари от европейски оперативни програми за 2010 год.   Тогава общината се конкурираше и успя да получи престижната награда в оспорвано състезание с големите български общини, а сега се налагат финансови корекции за успешно изпълнени проекти - мнението е изказано публично от министъра на околната среда Нона Караджова. Аз не намирам логика в такива действия, но очевидно от министерството намират.

На първо място подчертавам, че уведомлението за предстояща финансовата корекция идва няколко години след като проекта е реализиран, приет, разплатен и забележете - награден от министъра на околната среда и водите, като успешно реализиран! Какво Ви говори това?! Освен това всички процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с проекта, в изпълнение на изискванията, са съгласувани и одобрени от министерство на околната среда и водите, преди тяхното провеждане. Едва след полученото одобрение на МОСВ ние сме провели процедурите и сме определили изпълнител на дейностите, възложени с тях.

На второ място, технологията на налагане на финансови корекции дава възможност на бенифициерите - каквото качество има община Приморско, да обосноват писмено липса на визираните в уведомителното писмо нарушения. Не ми е известно дали настоящото ръководство на общината се е възползвало от съществуващата възможност и дали е депозирало професионално и компетентно правно - аргументирано възражение, или просто е замълчало. Аз имам своите аргументи срещу мотивите за налагане на финансовата корекция, доколкото такива се откриват, макар и неясно формулирани в писмото на МОСВ, но сегашния кмет на Приморско решава каква ще е позицията на общината по този въпрос. Очевидно общинското ръководство е избрало губещата позиция и резултатите са налице. Като гражданин на Приморско и общински съветник мога да кажа, че съжалявам за губещата позиция на общината.

На следващо място, подчертавам, че когато се сключваха тези договори не беше прието постановлението на Министерски съвет, с което се налагаха финансови корекции. Според юристи - експерти по обществени поръчки, действието на това постановление не може да има обратна сила, каквато му придава наложената финансова корекция. България очевидно е страната на абсурда - налагат се корекции на наградени проекти, придава се обратна сила на нормативни актове, които не могат да притежават такава, само и само да бъдат използвани като инструменти в предизборната кампания.

Не на последно място искам да подчертая, че дейността на община Приморско беше наблюдавана под лупа от всички контролни органи, а и от представители на неправителствения сектор и аз като кмет винаги съм се съобразявала с препоръките за прозрачно и законосъобразно управление. Така че с особена категоричност мога да заявя, че в община Приморско по време на моето управление няма злоупотреби с европейски пари!

Ако управляващата в момента партия не е доволна от качеството на работа на определени свои кметове и търси начин за тяхното елиминиране, нека това не бъде за сметка на обществото и в частност на бюджета на Община Приморско.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари