КЗК отмени решение на община Приморско

Източник:money.bg
КЗК отмени решение на община Приморско Снимка:money.bg

Подобни новини


Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Приморско за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за подпомагане на организацията и управлението на договорите по проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско - Китен".  

Проучването установи, че професионалната квалификация на привлечените външни експерти не отговаря на изискванията на обществената поръчка за опит в областта на европейското финансиране на проекти за урбанизирана територия и в областта на проекти във водния сектор, както и съответна техническа компетентност.

Назначаването на външни експерти има за цел да гарантира квалифицирано и професионално провеждане на процедурата, поради което липсата на специфичен опит е съществено нарушение и основание за отмяна на решението за избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата за издаване на заповед за назначаване на нова оценителна комисия.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари