Приморско клуб ЕАД излезе на печалба през третото тримесечие на 2012г.

Източник:money.bg
Приморско клуб ЕАД излезе на печалба през третото тримесечие на 2012г. Снимка:twitter

Подобни новини


Дебютиралото като публично дружество в края на миналата година, Приморско клуб ЕАД е реализирало печалба в края на третото тримесечие на годината, в размер на 522 хил. лв. Към юни финансовият резултат бе идентичен, но с обратен знак.

Общите приходи в края на септември са 3 677 хил. лв. срещу 3 155 хил.лв. разходи.  

Нетните приходи от продажби за третото тримесечие на 2012г. са в размер на 3 677 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо третото тримесечие на 2011 година те се увеличават с %.
Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за III-тото тримесечие на 2012г.

Собственият капитал на дружеството в края на отчетния период е 32 905 хил. лв.

 

 

Автор: Емил БрандийскиКоментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари