Интерскай с 47% спад на консолидираните продажби за първото тримесечие

Източник:investor.bg
Интерскай с 47% спад на консолидираните продажби за първото тримесечие Снимка:facebook

Подобни новини


Летищният оператор излиза на консолидирана загуба от 74 хил. лв. за периода

Интерскай АД отчита спад на консолидираните продажби с 47% на годишна база до 248 хил. лв. за първото тримесечие на 2012 г.

Приходите от продажби на стоки (самолетно гориво) се запазват на ниво от 139 хил. лв. Спад с 62% до 49 хил. лв. е отчетен при продажбата на продукция (строителни материали), а спад със 70% на годишна база до 60 хил. лв. има при продажбите на услуги (основно от опериране на самолетите на дружеството и наеми на хангари).  

През 2012 г. самолетите SOKATA TBM 850 и CIRRUS SR 22 почти не летят, се казва в междинния доклад. Продажбите на продукция от дъщерното дружество Актив СИП ООД намаляват поради спада в броя на клиентите и инвестициите в строителството.

Летищният оператор излиза на консолидирана загуба от 74 хил. лв. за първата четвърт на 2012 г., спрямо 3 хил. лв. печалба за съпоставимия период на миналата година.

През 2012 г. се отбелязва общо намаление на разходите по основни елементи с около 43% в сравнение със същия период на 2011 г.

Намаляват разходите за поддръжка на летищните площадки (в Лесново, Приморско и Балчик), има намаление на разходите за външни услуги, в които са включени платените данъци и акцизи, както и лизингът и задължителните застраховки на самолет SOKATA TBM 850. През 2012 г. съществено намаляват и разходите за заплати и осигуровки на персонала, дължащо се на намаляване и съвместяване при щатните служители.

Основен акционер с дял от 99,99% е Албена АД. На 9 април 2009 г. Албена АД плати за дружеството 22,6 млн. лв. след сделка на БФБ-София, като закупи акциите от Албена холдинг АД, който е основният акционер в курортното дружество.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари