Загубата на Приморско клуб ЕАД за първото тримесечие на 2012г. е в размер на 221 хил. лв.

Източник:money.bg
Загубата на Приморско клуб ЕАД за първото тримесечие на 2012г. е в размер на 221 хил. лв. Снимка:blog.bg

Подобни новини


Дружеството Приморско клуб ЕАД е реализирало загуба за първите три месеца на годината, в размер на 221 хил. лв. 

Общите приходи на дружеството са 8 хил. лв., което е с % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от % спрямо предходния период до 229 хил.лв.   

Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2012г. са в размер на 8 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2011 година те се увеличават с %. 

Към 31 март 2012г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.15лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2012г. 

Собственият капитал на дружеството към 31 март 2012г. е 32162 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. е намалял с %.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари