42 млн. лв за модернизацията на пречиствателната станция на Китен

Източник:dariknews
42 млн. лв за модернизацията на пречиствателната станция на Китен Снимка:dariknews

Подобни новини


Община Приморско спечели проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско - Китен" по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." Договорът за безвъзмездно финансиране на стойност 42 419 124, 25 лв. С еврофинансирането ще се извърши модернизация на пречиствателната станция в Китен, капацитетът й ще се увеличи 4 пъти, за да отговори на бързите темпове, с които се развива община Приморско.   Тя ще може да обслужва до 120 000 жители през туристическия сезон.

Проектът предвижда и инвестиции във водопроводната мрежа на Приморско и Китен, изградена в периода 1930-1978 г. Довеждащите водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа в двете селища са изпълнени от етернитови, стоманени и поцинковани тръби. Вътрешната водопроводна мрежа е изградена напълно, а през последните години са извършвани и частични ремонти на водопроводите с полиетиленови тръби, главно със средства на водоснабдителното дружество.
След реконструкцията загубите на вода и на инфилтрацията към канализационната система ще бъде намалена. Инвестицията ще помогне и за осигуряването на необходимите количества питейна вода при поносими икономически параметри.

Според условията на договора проектът трябва да бъде изпълнен за 39 месеца.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари