Ивайло Русинов: Когато направим акваферми с достатъчно голям капацитет и за износ ще има какво предложим на Европа

Източник:fokus
Ивайло Русинов: Когато направим акваферми с достатъчно голям капацитет и за износ ще има какво предложим на Европа Снимка:fokus

Подобни новини


Проект Време за земеделие, Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони, № на договор АГРИ2011-0122
Мидената плантация край Приморско е на площ от около 200 декара и засега е най-голямата в страната с промишлено значение. Създадена е през 2007 година, а първата мидена реколта е добита година по-късно.   Общата инвестиция е 1 милион лева, като са ползвани и европейски средства по програма САПАРД. На настоящия етап капацитетът на мидената фермата е около 600 тона миди на година. От тях около 10 % са износ, а останалите се предлагат на вътрешния пазар. С цел разширението на производството и по- сериозното представянето на екологичния продукт и на европейския пазар от фирмата планират да разширят производството си, като за целта ще ползват средства по ОП „Рибарство”. Радио „Фокус”-Бургас разговаря с Ивайло Русинов, изпълнителен директор на „Атлантик” АД за инвестициите в аквакултурите.

Фокус: Г-н Русинов, вашата фирма изгради мидената плантация край Приморско, какви бяха мотивите ви да инвестирате в тази насока и доволни ли сте от резултата?
Ивайло Русинов: Мидената плантация съществува вече четири години. Това е време, за което всеки бизнес започва да си дава резултата и е доста добра алтернатива, да стимулираме експорта, и да се покажем на международни изложения. Все пак нека да не забравяме, че с риба от риболов не може да прославим държавата, но когато направим акваферми с достатъчно голям капацитет и за износ ще има какво предложим на Европа.
Фокус: Тъй като продукцията е от екологично чист район изнасяте ли черна мида и на Европейския пазар? Колко тона добивате годишно?
Ивайло Русинов: Различно е. Има години, които са добри, но има и години, които са по-лоши, все пак това е като в земеделието. Има години, при които има и технически проблеми като лошо време, а също има и известен брой кражби, но в общи линии в последните няколко години 90% от продукцията се реализира на българския пазар. Българският потребител вдигна консумацията специално на черноморска мида, а вследствие на многобройните инструкции от страна на държавните институции да се купуват миди само от регламентирани източници, от магазини и с документи за произход, това значително намали случаите на натравяне и всякакъв вид инциденти, които по-рано тласкаха консумацията на този продукт надолу. По мои наблюдения Слава в България консумацията на се повиши с около 35-40 % за последните три години. Това до голяма степен не ни даде възможност да изнасяме повече от 10 % от добиваната продукция за чужбина, основно за съседните нам страни. В момента сме в процес на разширяване на мидената плантация, което ще ни даде възможност спокойно да предложим големи и регулярни количества за европейския пазар черна мида с български произход.
Фокус: Какво количество планирате да изнасяте?
Ивайло Русинов: Ако всичко е наред, планираме да изнасяме в бъдеще от порядъка на 300-400 тона годишно. Става дума за времето от март до септември, защото това е периодът, в който се лови и продава основно мидата.
Фокус: Каква е акваторията сега на мидената плантация?
Ивайло Русинов: В момента разполагаме с около четири километра дълга линия, а след като завърши разширението се надявам 5-6 пъти да се увеличи общият километраж на линиите.
Фокус: Скъпа ли е инвестицията в създаването на една мидена плантация, каквато е вашата?
Ивайло Русинов: Като инвестиция не е евтино, но пък все пак ще разчитаме и на оперативната програма по Рибарство и аквакултури, с оглед на това да можем да произведем един продукт с относителна ниска себестойност, който да бъде конкурентен на европейския пазар. Не бива да се забравя, че там излизаме в пряка конкуренция с испански, италиански, холандски и гръцки фирми.
Фокус: Колко време е нужно една мида да стане годна за консумация и да стигне до трапезата на хората?
Ивайло Русинов: Пазарен размер мида обикновено в района на Приморско, тъй като все пак това е южен район и средната температура на морската вода е с около 2 градуса по-висока от колкото в северната част на страната за около 11 до 12 месеца може да извадим мида, която достигнала пазарен размер.
Фокус: Миналата година участвахте на международно изложение с ваша екологична продукция в Брюксел, като с мидите така и с рибата барамунди, която отглеждате в акваферма? Имаше ли резултат?
Ивайло Русинов: Като пряк резултат имахме завишение на експорта миналата година вследствие на тази кампания, но участие в едно такова изложение струва средства и за съжаление в последните няколко години сме единствената българска фирма която присъства на подобни изложения. Аз лично смятам, че за да може да имаме по-голям ефект и повече клиенти да чуят за България, би трябвало да се стимулира по финансов път участието на български фирми в сферата на преработката и производството на аквакулутри на тези международни изложения.
Фокус: При първоначалното изграждане на мидената плантация ползвахте ли европейско финансиране и от къде?
Ивайло Русинов: Ползвано е европейско финансиране. Точната сума не мога да я кажа, тъй като беше преди четири-пет години, но някъде в рамките на около 400 000 лева по предприсъединителните фондове. Сега с във връзка с разширението се надяваме да може да ползваме и средства от текущата програма по Рибарство и аквакултури.
Катя НИКОЛОВА

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фокус Нунти ООД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на ЕС или генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа„


Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари