БФБ допусна до търговия акциите от увеличението на Еврохолд

Източник:investor.bg
БФБ допусна до търговия акциите от увеличението на Еврохолд Снимка:Google Images

Подобни новини


Листвани са и акциите на Приморско клуб ЕАД и облигациите на Старком холдинг АД

Съветът на директорите на БФБ-София АД допуска до търговия акциите от увеличението на капитала на Еврохолд България АД. Новите акции са 18 701 288, с което общият капитал е разпределен сред 127 345 000 акции.  

Датата за въвеждане за търговия на новите акции е била вчера 4 януари 2012 г., а решението е взето на 30 декември 2011 г. Новите книжа ще бъдат листнати и за търговия на борсата във Варшава.

От 10 януари 2012 г. се допускат за търговия акциите на Приморско клуб ЕАД, което е дъщерно дружество на Албена АД и притежава собствеността му в ММЦ Приморско. 

Акциите на дружеството са 2 млн. броя, като това е поредното листвано дружество на Албена АД, след като това бе направено преди години с Бялата лагуна АД и Интерскай АД. Индикативна референтна цена на Приморско клуб ЕАД за първата търговска сесия е 16,4384 лв.

БФБ-София допуска до търговия и облигации на Старком холдинг АД - Етрополе, който е мажоритарен собственик в Еврохолд България АД. Датата на въвеждане за търговия е 10 януари 2012 г. Емисията е в размер на 30 млн. лв., разпределена в 30 000 облигации. Крайната дата за търговия е 6 април 2016 г.

Също така БФБ-София окончателно прекратява търговия с книжата на ДФ Ултима BG 30 и ДФ Ултима Дивидент. Регистрацията е прекратена считано от 3 януари 2012 г.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари