Очаква се връх на строителството през следващите 3 години

Източник:dir.bg
Очаква се връх на строителството през следващите 3 години Снимка:dir.bg

Подобни новини


Очаква се връх на строителството през следващите три години. Разчитаме на бранша за усвояването на 3,5 млрд. лв. свежи средства по ОПОС. Това заяви в интервю за в. „Строител” Ивелина Василева, зам.-министър на околната среда и водите.
Влезлите в експлоатация обекти по  Оперативна програма „Околна среда“ 2007–2013 г.  вече наброяват 12. Това са проектите на общините Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград, Казанлък, Хисаря, Бургас, Троян, Столичната община, Перник, Каварна и Главиница.   Всички те са във водния сектор, съобщава Василева.
В рамките на първата половина на следващата година очакваме одобрение на още три големи проекта в сектор „Води”. До края на годината ние ще представим пред Европейската комисия (ЕК) апликационните форми за тези три проекта и очакваме изпълнението по тях да започне през 2012 г. Имаме уверение от страна на комисията, че ще се процедира бързо с оценката на тези три проекта, тъй като тяхната подготовка беше подпомагана от инструмента JASPERS, който излезе с положителни становища за тях.
В изпълнение са още 23 инфраструктурни проекта. Някои от тях напредват значително и предстои да бъдат финализирани в скоро време.
Освен това тече ускорен процес по оценка на нови проектни предложения и очакваме старт на строителните дейности в много интензивен порядък през следващата година.
В сектор „Отпадъци” първият инвестиционен проект, който беше одобрен, вече е в много напреднала фаза. Това е изграждането на регионално депо Ботевград, което обхваща три общини. Другият проект, който също е във фаза изпълнение, е за управление на отпадъците в Столичната община. Одобрили сме проектите на регионите Бургас, Видин, Перник. Предстои много скоро да получим одобрение и на проекта на Малко Търново. Така че очакваме интензивно строителство в сферата през 2012 г.
Опитваме се да намерим възможности и за т.нар. свръхдоговаряне, което ще бъде в рамките до 20% от бюджета на програмата. Това ще ни позволи наистина максимално усвояване на средствата след финализиране на програмата.
В отговор на въпрос, че в сектор „Отпадъци” има 4 проекта – на регионите Своге, Провадия, Пазарджик и Кочериново (разделен на Дупница и Благоевград), които са определени като рискови. Във връзка с тях МОСВ търси алтернативи за усвояване на средствата, които биха могли да бъдат загубени поради неизпълнение в указания срок. Какво се случи с тези проекти? Василева заяви:
В механизма, одобрен от Комитета по ОПОС, е предвидено да се осигури финансиране за доизграждане на националната мрежа от регионални системи за управление на отпадъците. За постигане на това е необходима реализацията на още 23 регионални системи. За 18 от тях общините успяха да подготвят своите проекти, подадоха ги и част от тях вече имат одобрение. Но четирите региона – Своге, Провадия, Пазарджик и Кочериново, поради редица затруднения, не успяха навреме да стигнат до фаза на зрялост, за да получат европейско финансиране. Тъй като програмният период напредва и съществува реален риск за тези общини да не завършат проектите си до края на 2014 г., ние преценихме, че можем да оползотворим наличните по приоритетна ос 2 средства в постигане на други екологични цели, свързани със законодателството в сектора. А именно, да осигурим финансиране за рекултивацията на немалкото стари депа в страната, за което към момента се заделят средства от държавния бюджет. По този начин, от една страна, ще изпълним задълженията си към ЕК за закриване на депата до 2020 г., а от друга – ще облекчим националния бюджет.
Относно случаите, когато има резервни средства по програмата, искаме те да се използват за допълване на регионални системи. Това ще даде възможности за инсталиране на системи за предварително третиране, сепариране, компостиране на отпадъците, както и за доизграждане на нова клетка в регионите, където работещата в момента клетка е на фаза изчерпване.
Или целта ни е да постигнем максимална усвояемост на средствата в сектора, като в същото време не сме се отказали от четирите рискови региона. Ние полагаме усилия и ги подпомагаме, и ако те успеят да се справят до средата на 2012 г., ще имат шанса за своето финансиране. В противен случай няма да могат да получат средства от ОПОС и ще се наложи да търсят други финансови източници.
Ние разчитаме много на строителния бизнес, тъй като до средата на другата година ще бъде договориран целият ресурс на ОПОС. Това са 3,5 млрд. лв. свежи средства, които ще тръгнат към общините и съответно към строителния бранш, заяви заместник-министър Василева. През 2012 г. очакваме усилено обявяване на обществени поръчки и стартиране на голям обем строителство. През 2013 г. ще има наистина интензивно строителство. А през 2014 г. процесът ще запази темпа заради необходимостта от финализиране на обектите. Очакваме интензивното строителство на инфраструктурни обекти да достигне своя връх съвсем скоро. Това ще даде много възможности за българския строителен бизнес.
При нашата оперативна програма ние поставяме условие към общините да приключат строителните дейности по проектите си до края на 2014 г. Това, разбира се, важи в пълна сила и за строителите, които трябва да мобилизират своя ресурс в същия срок.
Василева отчита още, че Сливен беше единственият проект по програма ИСПА, при който компонентът ВиК мрежа е бил делегиран на общината като правомощия по възлагане на строителните дейности. За нас продължава да бъде грижа това, че част от улиците на Сливен са разкопани и така важният за града воден проект все още не е изпълнен. Идеята ни е да се разработи нов проект, който да бъде изцяло финансиран от Оперативна програма „Околна среда”. Надеждите ни са, че проектното предложение ще бъде подадено до крайния обявен срок по ОПОС – 20 февруари 2012 г., след което ще се пристъпи към оценката му.
Огромна е мобилизацията на екипа, който работи по обекта в ТЕЦ „Марица-изток, смята Василева. Вече имаме разписан акт 16 на фаза 1, скоро и на фаза 2 от проекта. Фаза 3 е в напреднал етап на строителство, като физическото му изпълнение е около 70% и предстоят тестове. Нещата са на финал и можем да докладваме пред ЕК, че ТЕЦ „Марица-изток” е предприела необходимите действия за редуциране емисията на серен двуокис и ангажиментите ни по екологичното законодателство са изпълнени.
Това е от изключителна важност за нас, за да не пристъпи комисията към следващ етап на наказателна процедура. Знаете че има проблем с проекта, свързан с доклад на ОЛАФ относно тръжната процедура, проведена през 2008 г., със становище, че изпълнителят е използвал нерегламентирано референции, които не съответстват на фактически изпълнения договор. В този смисъл ЕК има намерението да приложи процедура по оспорване на възможността държавата изобщо да ползва европейски средства.
Ние, заедно с колегите от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, полагаме максимални усилия, за да защитим националния интерес. Целта ни е да се справим както с необходимостта от отпадане на наказателната процедура по линия на екологичното законодателство, така и със защитата на националния интерес по отношение финансирането на проекта.
Разбира се, ще бъде търсена и отговорност от страна на изпълнителя, но преди това трябва да приключи разследването на прокуратурата относно предоставените от ОЛАФ данни.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари