Приморско клуб излиза на борсата

Източник:darik finance
Приморско клуб излиза на борсата Снимка:Google+

Подобни новини


В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции на Приморско клуб ЕАД.

Размер на емисията е 2 000 000 лева, а ISIN кодът е: BG1100028114.

Номинална стойност на една акция е 1 лев.

Присвоеният борсов код на новите акциите ще бъде P0C.

Приморско клуб ЕАД беше учредено на общо събрание на акционерите на 24 октомври тази година.  

 

Преди това курортният комплекс, който се намира между Приморско и Китен на южното Черноморие беше част от активите на Албена АД.

 

Приморско клуб ЕАД пое активите и пасивите на Албена АД – клон ММЦ Приморско.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари