Акциите на Приморско клуб ЕАД са регистрирани в депозитаря

Източник:spekulanti.com
Акциите на Приморско клуб ЕАД са регистрирани в депозитаря Снимка:

Подобни новини


Акциите на Приморско клуб ЕАД, които се предвижда да бъдат качени за търговия на БФБ, са регистрирани в Централен депозитар АД на 29 ноември, става ясно от седмичния бюлетин на депозитаря.Капиталът на дружество е 2 000 000 лева, разпределен в същия брой акции с номинал 1 лев всяка.  

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Албена АД, което отдели ММЦ Приморско с цел по-добра организация на управлението.

 

В ЦД е регистрирана и емисия облигации на ВЕИ Проджект АД в размер на 1 млн. евро, разпределена в 20 облигации по 50 хил. евро всяка.

 

Предвижда се до 6 месеца дружеството да подаде молба до фондовата борса в Люксембург емитираните облигации да бъдат приети за търговия на многостранната система за търговия EURO MTF market, става ясно от решението на борда на дружеството за издаване на облигациите.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари