Преобразуване на Албена на следващото ОСА

Източник:darik finance
Преобразуване на Албена на следващото ОСА Снимка:twitter

Подобни новини


Албена свиква общо събрание на акционерите на 24.10.2011 год. от 10.00 ч. в курортен комплекс Албена, хотел Фламинго Гранд, зала Гранд Хол.

Основна точка от дневния ред ще бъде вземането на решение за преобразуване на Албена АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество Приморско клуб ЕАД.  

След като бъде одобрен планът за преобразуване, ще се приеме и устав на новоучредената компания.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.11.2011 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.10.2011 г.

Курортният комплекс Приморско се намира близо до Китен на южното Черноморие, а Албена е на север от Варна. Преобразуването се прави с цел оптимизиране на управлението.
Собственици на "Албена" са "Албена холдинг" с 53.94%, и "Албена инвест холдинг" с 20.58% от капитала. Община Балчик държи 7.13% от акциите на дружеството.

Приморско клуб” ЕАД поема активите и пасивите на „Албена” АД – клон ММЦ Приморско, като формирането на новото дружество вече получи одобрение от Комисията за финансов надзор.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари