"Албена" ще отдели един от основните си активи в ново дружество

Източник:dnevnik.bg
"Албена" ще отдели един от основните си активи в ново дружество Снимка:dnevnik.bg

Подобни новини


Курортният комплекс "Албена" ще отдели един от основните си активи - "ММЦ Приморско", в отделно дружество, съобщиха от компанията. Решението е взето от съвета на директорите, а прехвърлянето трябва да стане до края на септември, но повече информация засега няма да се дава.
В съобщението си от ръководството на "Албена" посочват, че отлагат срока за разкриване на подробности, докато общото събрание на акционерите и Комисията за финансов надзор одобрят прехвърлянето. След като то стане факт, в публичното дружество "Албена" ще останат само активите на едноименния курортен комплекс, а селището до Китен ще е отделна еднолична компания вместо клон.   Пред "Дневник" изпълнителният директор на "Албена" Красимир Станев обясни, че прехвърлянето на "ММЦ Приморско" в отделно дружество се прави за "по-добро управление". В момента комплексът е само клон на "Албена" и според Станев "то си има всички финансови възможности, трябва да има и ръководство, защото не може да се управлява на 500 км". ММЦ Приморско се намира близо до Китен на Южното Черноморие, а Албена е на север от Варна.

Все още не е ясно дали новото дружество ще бъде публично. Красимир Станев каза, че това ще се решава тепърва. Според Закона за публичното предлагане на ценни книжа при преобразуване чрез отделяне новото дружество също трябва да бъде публично. На въпрос дали и как ще бъдат раздавани акции на сегашните акционери в "Албена" директорът отговори: "Ако решението е да не се дават, няма да се дават."

По неговите думи това е съвсем обикновена операция, която се прави, защото от ръководство считат, че така е правилно. Засега от КФН не са коментирали прехвърлянето.

Станев и финансовият директор на компанията не успяха да кажат каква е оценката на активите на "ММЦ Приморско". Финансовият директор обясни, че оценка тепърва ще се прави, защото процедурата по отделянето на новата фирма още не е започнала. В отчетите и докладите на "Албена" няма никаква информация на колко се оценява "ММЦ Приморско".

Според последните промени в устава на "Албена" решението за отделяне е възможно да се вземе и само от борда на директорите, без да се иска одобрение от акционерите. На 26 юни акционерите на курорта дадоха съгласието си уставът да позволява на борда разпореждане с активи, чиято обща стойност е над половината от общите според последния отчет.

Освен това те ще имат правомощия да прехвърлят или предоставят за ползване цялото търговско предприятие, както и да поемат задължения или да предоставят обезпечения към едно лице и към свързани лица, дори размерът им да надхвърля половината от активите.

Основните собственици в "Албена" са "Албена холдинг" с 53.94%, а 20.58% е на "Албена инвест холдинг". Община Балчик държи 7.13% от акциите на дружеството.

Друга важна промяна засяга възможностите за гласуване по време наобщи събрания – според устава това няма да може да става дистанционно чрез кореспонденция или с електронни средства. Всички промени в устава вече са вписани в Търговския регистър.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари