Приморско планира 18 670 689 лв. в бюджета за 2011 год.

Източник:dnevnik.bg
Приморско планира 18 670 689 лв. в бюджета за 2011 год. Снимка:iPrimorsk

Подобни новини


18 670 689 лв. са парите, с които ще разполага община Приморско през настоящата година. В условията на криза тази сума налага сериозно увеличаване на ефективността при изразходване на общинските средства смята кметът Лиляна Димова.  

По време на проведените обществени обсъждания стана ясно, че изграждането и ремонтите на уличната мрежа ще струват на данъкоплатците 6 623 749 лв., подръжката на общинските сгради ще стане възможна с 529 837 лв., а озеленяването, подръжката на паркове и градини ще се осъществи с 421 787 лв.

Уличното осветление ще бъде обезпечено с отделените за целта 158 000 лв., а перото "Чистота" през настоящата година ще е 2 407 312 лв.

В общината са категорични, че въпреки трудностите ще успеят да гарантират финансово провеждането на местната социална политика, за което в бюджета са предвидени 748 900 лв. Общо 192 000 лв. ще бъдат отделени за прегледи от специалисти в ДКЦ "Приморско", а читалищата ще могат да разчитат на 165 000 лв.

През 2011 год. инвестиционната програма на общината ще се измерва с 1.4 млн. лв. като обнадеждаващото в случая е това, че повечето приходи са собствени.

В сегашния момент на икономическа стагнация редуцирането на целевата субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет превръща европейските фондове в основна възможност на местната власт за успешна реализация на инвестиционни намерения - коментира кметът Лиляна Димова пред своите съграждани. Тя припомни, че основните усилия на екипа и ще бъдат насочени към подписването на договор с Министерството на земеделието за разработен проект по Оперативна програма "Развитие на селските райони" мярка 321 и мярка 322.

Според замисъла на общината ще бъде обновена напълно централна градска част, планира се ремонт и реконструкция на читалище "Самообразование" в Приморско, ремонт на площад "Кавака" и реконструкция на градската Морска градина.

По друг проект се очаква да започне изграждането на цялостен воден цикъл в село Веселие.

През 2011 год. в общинска администрация са си поставили за цел още да изградят канализация по ул. "Лазурен бряг", да открият здравен център в гр. Китен, да завършат локалната канализацияв село Ясна поляна в Ново ПАничарево и в Писменово, да изготвят ПУП СО "Узунджата", проект за развлекателен център и проект за туристически екопътеки"Беглик таш", както и да проектират Р.М.Р. на пречиствателна станция Китен и пречиствателни съоръжения за битови отпадни води в с. Ново Паничарево и др.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари