Среща със заместник министъра по земеделието, кметове, парламентаристи и браншови

Източник:casa sicilia
Среща със заместник министъра по земеделието, кметове, парламентаристи и браншови Снимка:casa sicilia

Подобни новини


В своята непрестанна дейност за стимулиране и засилване на връзките между Сицилия и България „Каза Сицилия България” инициира една програмна платформа, насочена към решения за израстване и развитие на българската територия, в синергия с областни сицилиански институции, посредством перспективата на един продуктивен обмен на опит, който се отнася до сферата на пълно оползотворяване на ресурсите на Европейската общност.  

„Каза Сицилия” изпълнява ролята на организационно ядро на едно ефикасно свързващо звено между българските местни учреждения и областните служби на Острова, отговорни за изпълнението и проектирането на работи с европейските фондове.

Въз основа на тези намерения президентът на „Каза Сицилия” г-н Антонино Ди Джакомо се срещна с някои кметове на български общини заедно с директори на институции, сдружения и консултантски и проектантски бюра. На оперативното съвещание, което се проведе на 22 април 2010 год, участваха: Стефан Димитров, кмет на Димитровград; Георги Пирянков, кмет на Хисаря; Александър Абрашев, кмет на Калояново; Петър Петров, кмет на Тръстеник; Петър Паунов, кмет на Кюстендил; Петър Ивайлов Шаламанов; Радка Атанасова Велинова, кмет на Соволяново; Камен Василев Златков, кмет на Жиленци; Мариана Кирилова Димитрова, кмет на Крайнинци;  Лиляна Димова, кмет на Приморско;  Митко Андонов, кмет на Стралджа;  Костадин Василев, заместник кмет на Смолян. Присъства също така и депутатът Димитър Чукарски. Освен това на срещата участваха и директорът на дирекцията за териториално развитие на град Хисаря Димитрина Кьорлинска; главният секретар на ИАРА Васил Василев; директорът на «Стройконсулт 83» ООД Константин Тотев; директорът на «Принт Студио 21» ООД Венцислав Иванов; директорката на института за политика и развитие Надя Миронова; представител на сдружение Хорека Евелин Виденов; директорът на «Смарт консултинг» ООД Владимир Зиновиев и председателят на Единната народна партия Мария Капон.

Събранието послужи за укрепване на стратегиите, които следва да се предприемат с цел оптимизиране на европейските ресурси, предназначени за териториално, икономическо и социално развитие на България посредством съвместни действия на местни учреждения и институции, базирайки се на опита, натрупан в границите на Оперативната програма на Област Сицилия. В тази насока се намира и действието по свързване на звената, поверено на „Каза Сицилия” – както обяснява президентът Ди Джакомо – с цел изпълнение за кратко време на ефикасно широкоспектърно проектиране, което да бъде насочено към използването на европейски фондове и към последващото реализиране на работи и инициативи, които да бъдат в полза на територията.

Отново по темата за фондовете от ЕС президентът на Каза Сицилия г-н Антонино Ди Джакомо, придружаван от директорката г-жа Елмира Рачева, на следващия ден се срещнаха със заместник министъра на земеделието Цветан Димитров, за да дискутират и подготвят инициативи относно използването на европейски ресурси на Оперативната програма за селските райони. По същество става дума за фондове, предназначени за увеличаване и развитие на земеделието и животновъдството – отрасли, които преминават през период на очевидна криза и към които Европейската общност насочва конкретни финансиранията със специален план за действие.

„Каза Сицилия” пое задачата да промоцира подписването на споразумение между Област Сицилия и българското правителство, базирано на придобиването на познания и ефективни практики за планиране и конкретизиране на иновативни програми за развитие, които могат да бъдат изпълнени на територията на България. За тази цел следващите месеци една делегация на българското министерство на земеделието ще отиде в Сицилия за запознаване с осъществените и предстоящи мероприятия, включително с оглед на отрасъла рибовъдство, който би могъл да представлява нов и интересен икономически пазар за България.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари