Всички секции » минерални води вземи RSSRSS


  • 798.jpg

    МОСВ даде минерални находища на Бургас и Приморско за 25 години

    Министър Нона Караджова одобри Списък на находищата на минерални води по Приложение № 2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени за управление от общините за 25 – годишен срок. За Черноморски района са одобрени само сондажите в Изворище, община Бургас, и Китен, община Приморско. Този в Изворище е с температура 22 градуса. Технически възможният му дебит е 3.5 л/сек. Ресурсът в Китен все още не е оценен и утвърден.  За находищата на минерална вода, без утвърдени експлоатационни ресурси са определени оперативни ресурси....виж повече


Популярни етикети

Последни коментари